Home

Logo parallax

  Ondernemend aan de slag

Parallax Ondernemersadvies verleent diensten aan ondernemers en andere opdrachtgevers op het gebied van:

 • het schrijven van een ondernemingsplan.
 • de beoordeling van de marktpotentie.
 • de coaching tijdens de planvorming.
 • de screening van ondernemerskwaliteiten.
 • het uitvoeren van een marktonderzoek.
 • het opstellen van begrotingen en prognoses.
 • het zoeken naar financieringsmogelijkheden.
 • het vinden van bedrijfsruimte.
 • het maken van een marketing- en promotieplan.
 • training in ondernemersvaardigheden.
 • feedback op de dagelijkse praktijk en omzetontwikkeling.
 • het ontwikkelen van een lange(re) termijn visie.
 • het veranderen van de bedrijfsvoering en -strategie.
 • advies over inkomensondersteuning en kredietverlening.